Since 2009

Pierwsze piętro dawnego Pałacu Przeworskich ulokowane w centrum Krakowa, przy ul. Warszawskiej, gdzie historia spotyka się ze współczesnością, sztuką z nauką. To tutaj mieści się Por Fiesta Club. W zabytkowych przestrzeniach prowadzimy profesjonaną szkołę tańca, w której codzienne zajęcia wzbogacamy o wieczory taneczne i koncerty klubowe.